Stichting Duo Ebano


Vespuccistraat 85/2
1056SK
Amsterdam
Kvk nummer: 89799682
RSIN: 865114481

Het doel van de stichting is: Het ontwikkelen, uitvoeren en verspreiden van kamermuziek in al haar vormen en genres. Het ondersteunen van het muzikale werk van Duo Ebano waarin samenwerkingsprojecten e n centrale rol spelen. De stichting stelt zich tevens ten doel alle verdere handelingen te verrichten die met voornoemd doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zin.

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door - het organiseren, realiseren en uitvoeren van concerten in binnen- en buitenland;- het realiseren van geluids- en filmopnamen, radio, podcasts en andere vormen van (digitale) media,- het geven van compositieopdrachten en schrijven in de breedste zin van het woord - het arrangeren, improviseren, experimenteren, onderzoeken en produceren van relevante artistieke activiteiten- het organiseren van kamermuziekfestivals;- het initiƫren van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden..


De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

L. R. Hazewinkel - voorzitter
R. P. Wielenga - penningmeester
M. Forni - secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.